Grändens Jaktvårdsförening kallar till jaktstämma. 

Söndagen den 11 juni 2017 klockan 15.00

Plats: Backa Bystuga.

Ärenden: Enligt stadgar. Stadgeändringar enligt föregående årsmöte.
Utlottning av småviltskort bland närvarande medlemmar.

Medlemmar och markägare hälsas välkomna.

/Styrelsen

Årsmötesprotokoll 2017

Skjutdagar vid Råberget 2017

Utökad rovviltsjakt!

Genom samarbetet inom Västbygge Fjärdings älgskötselområde finns det nu möjlighet att lösa ett särkilt "rovviltskort". Kortet kan lösas av jakträttsinnehavare med ordinarie småviltskort. Kostnad för kortet är 50 kr och kan erhållas genom Bengt Stor. Nedan följer regler samt mer utförlig information om det nya jaktkortet. 

Regler för rovviltskort
Information rovviltskort