Årsmötesprotokoll 2018

Skjutdagar vid Råberget 2018

Utökad rovviltsjakt!

Genom samarbetet inom Västbygge Fjärdings älgskötselområde finns det nu möjlighet att lösa ett särkilt "rovviltskort". Kortet kan lösas av jakträttsinnehavare med ordinarie småviltskort. Kostnad för kortet är 50 kr och kan erhållas genom Bengt Stor. Nedan följer regler samt mer utförlig information om det nya jaktkortet. 

Regler för rovviltskort
Information rovviltskort