Rådjursjakt med drivande hund avlyst på grund av rådande snödjup. 

Efter beslut i styrelsen (21/1 2018) har vi nu avlyst rådjursjakt med drivande hund inom Grändens JVF: marker!

Detta med hänsyn av det rådande snödjupet!

Observera att det gäller hundjakt! 

Vill man pürscha gäller naturligtvis jakt enligt jakttabell.

Beslutet gäller tillsvidare.

Styrelsen

gm Bengt Stor

Grändens Jaktvårdsförening kallar till extra årstämma. 

Söndagen den 8 oktober 2017.

Plats: Slaktladan.

Ärenden: Medlemmar och stadgar.

Medlemmar och markägare hälsas välkomna.

/Styrelsen

Årsmötesprotokoll 2017

Skjutdagar vid Råberget 2017

Utökad rovviltsjakt!

Genom samarbetet inom Västbygge Fjärdings älgskötselområde finns det nu möjlighet att lösa ett särkilt "rovviltskort". Kortet kan lösas av jakträttsinnehavare med ordinarie småviltskort. Kostnad för kortet är 50 kr och kan erhållas genom Bengt Stor. Nedan följer regler samt mer utförlig information om det nya jaktkortet. 

Regler för rovviltskort
Information rovviltskort