Grändens jaktvårdsförening

Loggo        Älg

Välkommen till Grändens Jaktvårdsförenings hemsida.
Grändens jaktvårdsförening är en förening med 85 medlemmar och som bedriver jakt och viltvård inom Backa, Västberg och Larsbodarnas jaktmarker som ligger strax norr om Rättvik i Dalarna.

Från och med 2012 tillhör Grändens Jvf Västbygge Fjärdings Älgskötselområde. Med en areal om c:a 24500 ha.           

Föreningar som ingår i ÄSO är följande: Grändens jvf, Östbjörka jvf, Nittsjö jaktlag, Sätra jaktlag, Tingsnäs V.V.O Rättvik Västra V.V.O.