Home

Kallelse - Årsmöte 

Medlemmar och markägare i Grändens jaktvårdsförening kallas till Jaktstämma.

Plats: Backa Bystuga

Tid: Söndagen den 16 Juni. 2019 Kl. 15.00

Ärenden: 
Enligt stadgarna.
Utlottning av småviltskort bland vid stämman närvarande medlemmar.

Välkomna hälsar styrelsen.